آموزشهای  مربوط به  بیماران بخش اورژانس

ردیف

عنوان

1

آنژین قلبی بیمار

2

تشنج

3

تنگی نفس بیمار

4

درد شکم بیمار

5

دیابت

6

سکته مغزی

7

سنگ کلیه

8

ضربه به سر بیمار

9

فشار خون بیمار

10

گاسروآنتریت

 

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: