معرفی بخش CCU:

بخش مراقبت های ویژه قلبی در طبقه دوم بیمارستان ولایت در سالن Bو در مجاورت بخش NICUقرار دارد که دارای یک درب ورودی که به دو قسمت CCUو با یک راهرو کوچک در سمت راست درب ورودی به بخش POST CCUمنتهی می شود که یک درب دیگر در قسمت  انتهایی بخش CCUدو بخش را از یکدیگر جدا می کند بخش CCUشامل 7 تخت ویژه و یک تخت ایزوله یک تخته و بخش POST CCU4 تخت می باشد هر یک از تخت های  CCU  و  POSTمجهز به مانیتورینگ و لوله های گازهای  O2و ساکشن و فشار هوا می باشد  مانیتورها مجهز به اندازه گیری SPO2درجه حرارت و BPمیباشد که این مانیتورها به مانیتور مرکزی در ایستگاه پرستاری متصل می باشد در هر دو بخش CCUو  POST CCUوسایل احیا شامل ترالی اورژانس با طبقه های استاندارد داروهای مشخص ساکشن پورتابل و الکتروشوک می باشد 7 دستگاه ونتیلاتور در CCUو 1 عدد در  POST CCUوجود دارد در هر بخش 1 دستگاه نوار قلب مجزا نیز وجود دارد در بخش CCUیک سینک در ابتدای سالن ورودی ، یک اتاق طی شوی و 2 اتاقک کوچک جهت ترانس های برق و UPSو کامپیوتر وجود دارد .در بخش CCUیک اتاق پزشک ,انبار وسایل و تجهیزات و شوینده ها و دو سرویس بهداشتی جهت بیماران و پرسنل و در اتاق ایزوله یک اتاقک پکینگ و یک سرویس بهداشتی وجود دارد

معرفی نیروهای بخش :

بخش CCUدارای 3پزشک متخصص می باشد که مشاوره های بخش نیز توسط متخصصین داخلی ، جراحی ، عفونی ، اورولوژی ، بیهوشی ، ارتوپدی ، زنان و زایمان ، سایکلوژی ، پوست و .... انجام می شود یک سرپرستار با مدرک کارشناسی پرستاری و دوره شش ماهه بخش ویژه با گذراندن 30 واحد تخصصی و 30 سال سابقه کار که 27سال سابقه کار درCCU می باشد. بخش  CCUدارای 16نفر پرسنل پرستاری دارای مدرک کارشناسی خانم که 2 نفر از پرستاران دارای مدرک 6 ماهه بخش ویژه ( 30 واحد تخصصی ) می باشند .که از این تعداد ی4نفر طرحی و2نفرپرستار شرکتی و2نفر کارشناس بیهوشی شرکتی می با شند.

تعداد چینش نیروی پرستاری در شیفت صبح 4نفر با سرپرستار وعصر 3نفر وشب 3پرستار ویک بیهوشی انجام وظیفه می نمایند.

خدمات : 4 خدمه در بخش CCUانجام وظیفه می نمایند که 1 نفر خانم در شیفت Dو 3 نفر آقا بصورت سه شیفت فعالیت می نمایند .شیفت کاری بصورت 3 شیفت D E Nمی باشد که صبح و عصر 7 ساعت و شب 13ساعت انجام وظیفه می نمایند با کد ضریب 197 –1.5 برابر ساعت هر شیفت Nبرار 19ساعتو روزهای تعطیل D  یا E10 ساعت محاسبه می شود.