مرکز تصویر برداری طباطبائی

(بیمارستان ولایت دامغان)

 

ام آر آی 5/1 تسلا

* برترین و مجهزترین و پیشرفته ترین دستگاه ام آرآی در استان سمنان با کادری مجرب.

*با توجه به شیفت کاری زیاد، این مرکز همه روز با تعرفه دولتی و با کمترین زمان آماده خدمات رسانی به بیماران محترم میباشد.

*نحوه اخذ نوبت:

1_ارائه نسخه پزشک به صورت حضوری در مرکز

2_ارسال عکس نسخه و صفحه اول دفترچه در پیام رسان سروش به شماره ی 5961-748-0938   

*انواع خدماتی که در مرکز ارائه میشود:

هیپو فیز و ...)                    _MRA_MRV_CPA_ مغز  (1

2_ستون فقرات (گردن_توراسیک_کمر و ...)

3_مفاصل (شانه_مچ دست_هیپ_زانو_مچ پا و...)

4_سایر اندام ها (لگن_فیستول_ران پا_ساق پا_کف پا و ...)

آدرس: دامغان_جاده چشمه علی_بیمارستان ولایت دامغان_مرکز تصویر برداری طباطبائی

شماره تماس مستقیم:35226144_023