اسامی پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان ولایت      

 

پزشکان گروه بیماریهای داخلی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر ابوالفضل

فتاح

رسمی

تمام وقت

دکتر سید حسن

ترابی

رسمی

تمام وقت

دکتر محمدحسین

مسگرپور

رسمی

غیر تمام وقت

دکتر سارا

طاهریان

Kضریب

غیر تمام وقت

دکتر سمیرا

متدین اعتمادی

Kضریب

تمام وقت

دکتر مریم

هاتفی

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای زنان و زایمان

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر مریم

حضرتی

Kضریب

تمام وقت

دکتر زهرا

قلی بیگی

قرارداد کارانه

غیر تمام وقت

دکتر ستاره

سیاه منصوری

Kضریب

تمام وقت

دکتر پرستو

نقیبی پور

Kضریب

تمام وقت

دکتر پریسا

داداشی آوینی

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای اطفال

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر غلامرضا

محمدی

رسمی

غیر تمام وقت

دکتر قاسم

یوسفی

رسمی

تمام وقت

دکتر محبوبه

پارسا

Kضریب

تمام وقت

دکتر گوهر

شهمیرزادی

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای قلب و عروق

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر فرناز

غفار پور

Kضریب

تمام وقت

دکتر نجمه

آریایی

Kضریب

تمام وقت

دکتر الهام

اصغری

ضریب K

تمام وقت

دکتر نسترن

عاملی

K ضریب

تمام وقت

دکتر مهدی

نجفی

K ضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه جراحی عمومی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر زینب

مرسلی وچین

Kضریب

تمام وقت

دکتر مهدی

سلیمانی

پیمانی

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیهوشی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر نازنین

ابراهیمی

Kضریب

تمام وقت

دکتر محمد

عباسی

رسمی

تمام وقت

دکتر علی

بقائیان

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای چشم

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر کامیار

کاضمی زند

پیمانی

غیر تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای گوش و حلق و بینی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر بهناز

عدالت نور

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه اورتوپدی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر حسام

صدقی 

پیمانی

غیر تمام وقت

دکتر مجتبی

جمالی

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه رادیولوژی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر مریم

رحیمی

Kضریب

تمام وقت

دکتر علی محمد

صالح

ضریب K

تمام وقت

دکتر مریم

تارا

ضریب K

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای عفونی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر مهرداد

خالدی

رسمی

غیر تمام وقت

دکتر ارینب

غفاری

ضریب K

تمام وقت

 

پزشکان گروه جراحی مغز و اعصاب

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر شروین

متین روحانی

ضریب K

تمام وقت

 

 

 

 

پزشکان گروه بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر سمانه السادات

مسجدی

ضریب K

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای مجاری ادرار(اورولوژی)

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر غلامحسین

رضائی طلب

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای پوست

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر نگین

فاضل زاده حقیقی

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه بیماریهای اعصاب و روان

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر سونا

ستایش

Kضریب

غیر تمام وقت

 

پزشکان گروه پاتولوژی

نام

نام خانوادگی

وضعیت اشتغال

وضعیت تمام وقت

دکتر فاطمه السادات

نوبخت

Kضریب

تمام وقت

 

پزشکان گروه طب اورژانس

دکتر فرناز

فهیم علوی

ضریب K

 

دکتر الهام

نجمی

ضریب K

 

دکتر  ایراندخت

صادقیان

ضریب K

 

دکتر الهه

امیراحمدی

ضریب K

 

 

 

 

فایل ها