نام  نام خانوادگی مقطع رشته تخصصی           وضعیت         تمام وقتی یا غیر تمام وقت
 
دکتر غلامرضا محمدی متخصص اطفال هیت علمی غیر تمام وقت جغرافیایی
دکتر قاسم یوسفی متخصص اطفال رسمی غیر تمام وقت
دکتر محبوبه پارسا متخصص اطفال ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر گوهر شهمیرزادی متخصص اطفال ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر ابوالفضل فتاح متخصص داخلی هیات علمی تمام وقت جغرافیایی
دکتر سید حسن ترابی متخصص داخلی رسمی تمام وقت
دکتر محمد حسین مسگرپور متخصص داخلی رسمی غیر تمام وقت
دکتر پریسا محسنی متخصص داخلی ضریب کا تمام وقت
دکتر  مینا پالی متخصص عفونی ضریب کا تمام وقت
دکتر مهرداد خالدی متخصص عفونی رسمی  تمام وقت
دکتر محمد  رضائیان متخصص قلب و عروق ضریب کا تمام وقت
دکتر علی خردمند سارو کلایی متخصص قلب و عروق ضریب کا تمام وقت
دکتر هادی رحمن زاده متخصص قلب و عروق ضریب کا تمام وقت
دکتر غزاله  روئیائی متخصص اعصاب و روان ضریب کا تمام وقت
دکتر فائزه زارع زاده متخصص اعصاب و روان ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر کامیار کاظمی زند متخصص چشم ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر لیلا بابایی متخصص چشم ضریب کا تمام وقت
دکتر  حسام صدقی متخصص ارتوپدی رسمی غیر تمام وقت
دکتر فرهاد مهدوی متخصص ارتوپدی ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر مهدی سلیمانی متخصص جراحی عمومی رسمی  تمام وقت
دکتر عاطفه میرمحسنی متخصص جراحی عمومی ضریب کا تمام وقت
دکتر فریدون امانت یزدی متخصص جراحی عمومی ضریب کا تمام وقت
دکتر عبن اله علی پور متخصص نروسرجر ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر محمد عباسی متخصص بیهوشی رسمی تمام وقت
دکتر مجید یاری متخصص بیهوشی ضریب کا تمام وقت
دکتر محمد علی خادمبان متخصص بیهوشی رسمی غیر تمام وقت
دکترسجاد غفاری چراتی متخصص اورولوژی ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر سمانه السادات مسجدی متخصص مغز و اعصاب ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر شهاب نرگسیان متخصص مغز و اعصاب ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر  مانا فرحی مهر متخصص زنان و زایمان ضریب کا تمام وقت
دکتر میترا طاهری متخصص زنان و زایمان ضریب کا تمام وقت
دکتر  نفیسه شفیعی متخصص زنان و زایمان ضریب کا تمام وقت
دکتر زهرا زهاوی متخصص آسیب شناسی ضریب کا تمام وقت
سعیده شکراللهی متخصص رادیولوژی ضریب کا تمام وقت
دکتر راضیه شاکری متخصص رادیولوژی ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر یاسمن نعمتی متخصص ENT ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر سعید قربانی ولیک چالی متخصص پوست ضریب کا غیر تمام وقت
دکتر  الهام نجمی متخصص طب اورژانس ضریب کا تمام وقت
دکتر الهه امیراحمدی متخصص طب اورژانس ضریب کا تمام وقت
دکتر ملیکا عوض آبادیان متخصص طب اورژانس ضریب کا تمام وقت
دکتر سیده دل آرا عمادی مقدم متخصص طب اورژانس ضریب کا تمام وقت
دکتر اعظم کشاورزی متخصص غدد بزرگسالان ضریب کا تمام وقت
دکتر سپیده کلوری متخصص طب سنتی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر معصومه مسعودیان متخصص آنکولوژی قرارداد کارانه تمام وقت
دکتر عبدالرحمان رستمیان متخصص روماتولوژی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر سید مجتبی جمالی متخصص ارتوپدی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر زهرا  قلی بیکی متخصص زنان و زایمان قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر زهرا  حسنی متخصص دندان اطفال قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر مهدی فریاد رس متخصص رادیولوژی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر سید حسن  موسوی متخصص رادیولوژی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر مجتبی قندهاری متخصص جراحی عمومی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر عصمت منشی زاده متخصص قلب و عروق قرارداد کارانه غیر تمام وقت
دکتر هدی اشرفی متخصص زنان و زایمان قرارداد کارانه غیر تمام وقت