جدول خدمات شایع بیمارستانی با تعرفه های سال 96

ردیف

شرح خدمت

مبلغ تعرفه به ریال

1

هزینه هر شب تخت عادی

1,465,000

2

هزینه هر شب تخت icu

6,798,000

3

هزینه هر شب تخت ccu

3,399,000

 

هزینه هر شب تخت post ccu

2,666,000

 

هزینه هر شب تخت نوزاد سالم

733,000

4

ویزیت سرپائی متخصص

139,000

5

ویزیت سرپائی عمومی

115,500

6

اکو کاردیوگرافی

761,600

7

تست ورزش

542,640

8

اسپیرومتری ساده

142,800

9

نوارقلب( EKG)

95,200

10

نوارمغز ( EEG)

809,200

11

نوار قلب جنین (NST )

209,440

12

سرم تراپی

76,160

13

آندوسکوپی

1,523,200

14

تزریق(عضلانی ،وریدی ،زیر جلدی )

19,040

15

تزریق شریانی

47,600

16

سزارین به همراه تخت نوزاد

16,698,600

18

آپاندیس

13,914,000