جهت انجام مشاوره و مراقبتهای پرستاری می توانید با واحد های مراقبت در منزل زیر تماس حاصل فرمائید.

جهان(09229163706)

وفا(09912602667)

منادیان سلامت (09127314611)