اطلاعیه آموزشی

آزمون دوره آموزشی « ...... » از مجموعه دوره های  نظام آموزش کارکنان از طریق سامانه آموزش دانشگاه برگزار خواهد شد.

پرسنل می توانند با مراجعه به سامانه آموزش و درج کد ملی خود به عنوان نام کاربر و کلمه عبور در آزمون شرکت نمایند.

ورود به سامانه فقط از طریق مرورگرهای Mozila Firefox و Chrome انجام شود.

 

دانلود فایلهای آموزشی

اصول تغذیه سالمندی

بهداشت  و ایمنی مواد غذایی.

شاه کلیدهای میانبر کاربردی استفاده از واژه پرداز WORD

آموزشی تحلیل ریشه ای وقایع نا خواسته درمانی در بیمارستانها (آموزش آبشاری)

مهارتهای مدیریت ارتباط سازمانی موثر و فنون مذاکره

آشنایی با انگیزه و انگیزش کارکنان

دخانیات

تدابیر فصل بهار - طب سنتی و ایرانی

محتوای آموزشی تفسیر سوره ملک

محتوای آموزشی تغذیه در ایام روزه داری

 

ورود به پورتال آزمون

----------------------------------------------

تجزیه و تحلیل ریشه ای خطا ( RCA )

ارتقاء سلامت 3

محتوای آموزشی آزمون تغذیه

آشنایی با طب سنتی ایرانی

تضمین کیفیت و بررسی خطاها در آزمایشگاه 

آشنایی با بیماری های خونی

آشنایی با اصول نمونه برداری و انتقال نمونه های کووید 

استرس وسوگ ناشی از کرونا

پیشگیری و ارتقا سلامت 2

آزمون دخانیات

سل

کنترل مصرف دخانیات

محتوای آموزشی شیوه نامه اجرایی بسته خدماتی  پایه  سلامت کارکنان دولت 

محتوای آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت

مهارتهای شاد زیستن

ترفندهای استفاده از کامپیوتر بدون موس

امربه معروف و نهی از منکر

ازدواج جوانان

راهنمای ازدواج

کتابچه ازدواج

کنترل خشم و استرس

جلوگیری از نحوه رویداد نیدل استیک