واحد فیزیوتراپـی

واحد فیزیوتراپی بیمارستان ولایت در زیرزمین فازc و در مجاورت بخش های پاراکلینیکی دیگر نظیر دیالیز و درمانگاه های تخصصی قرار دارد.

این واحد شامل چهار بخش می باشد:

1-   پذیرش و سالن انتظار

2-   اتاق معاینه و فیزیوتراپیست

3-   سالن الکتروتراپی

4-   سالن مکانوتراپی

خدمات این واحد به دو صورت سرپایی و بستری به بیماران ارائه می گردد.

البته درحال حاضر به دلیل وجود برخی مشکلات در بخش سرپایی خدماتی ارائه نمی گردد.

زمان فعالیت بخش همه روزه در ساعات اداری و از ساعت 7:30 صبح الی 14 می باشد.

دامنه خدمات فیزیوتراپی بیماران بسیار گسترده و شامل درمان کلیه بیماران ارتوپدی نظیر DJD، R.A، Fx و...، بیماریهای نورولوژیکی مانند CVA، MS و...، فیزیوتراپی تنفسی در بیماریهای آسم، پنومونی و... می باشد.

خدمات فیزیوتراپی بیماران بستری، در همان بخش و در بالین بیماران، انجام می گیرد.