به اطلاع مراجعین و همراهان بیماران میرساند

به دلیل همه گیری بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی زمان ملاقات لغو میباشد.

با تشکر از همکاری شما