چشم انداز  آموزشی و پژوهشی بیمارستان ولایت دامغان

1-رسالت (Mission)
(بیمارستان ولایت دامغان به عنوان تنها واحد بیمارستانی فعال در این شهر، سهم مهمی از تحقق ماموریت های تعریف شده برای نظام سلامت کشور را بر عهده داشته است. از این رو واحد آموزشی و پژوهشی این بیمارستان در نظر دارد با ایجاد انگیزه و رواج فرهنگ تفکر، زمینه ی حل مشکلات برمبنای پژوهش را در سطوح مدیریتی ، کارکنان و دانشجویان فراهم آورد. همچنین در نظر دارد با تکیه بر نیروی کارآمد و شایسته در جهت تامین نیازهای علمی منطقه ای و ملی بکوشد. از این رو موارد ذیل را سرلوحه دستور کارهای خود داشته و نسبت به این امور پاسخگو می باشد:

 • تربیت نیروی انسانی متخصص و شایسته، در رشته های پزشکی و پیراپزشکی
 • ارتقاء سطح علمی – پژوهشی
 • تربیت و پرورش پژوهشگران و محققان توانمند 
 • افزایش ظرفیت های پژوهشی در سازمان
 • تولید دانش کاربردی و اثربخش از طریق پژوهش در زمینه های مرتبط با علوم سلامت
 • انتشار نتایج تحقیقات و تالیفات پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی
 • تمرکز تحقیقات بر مشکلات بهداشتی و سلامتی استان و منطقه جهت دستیابی به حداکثر اثر بخشی و بهره وری)

2- اهداف:

 ایجاد انگیزه و تفکر حل مشکلات بر مبنای پژوهش در سطح مدیریت‌ها، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و تکیه بر نیروی کارآمد و شایسته اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان با تاکید بر ارزش‌های متعالی اسلامی، رعایت اصول اخلاق در پژوهش و عدالت در راستای نیازهای واقعی و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و نقشه جامع علمی کشور و متناسب با فرهنگ استان، رسالت و ماموریت‌های اصلی زیر را بر عهده دارد:

 • انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای مرتبط با سلامت و زیست فناوری
 • ارتقاء سطح علمی -  پژوهشی
 • افزایش توانمندی سازمان در انجام پژوهش
 • انتشار نتایج تحقیقات و تالیفات پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی
 • در اولویت قرار دادن حل مشکلات بهداشتی و سلامتی استان و منطقه جهت دستیابی به حداکثر بهره‌وری  از نتایج تحقیقات
 • تربیت و پرورش پژوهشگران و محققان توانمند 

اهداف و برنامه ها:

 • (ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه)  تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت  برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر چاپ مجلات علمی و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضا هیات علمی دانشگاه
 • هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت مرکز پژوهش های دانشجویان دانشگاه
 • تهیه و پیشنهاد و تصویب آیین نامه های مختلف پژوهشی با کمک مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها
 • همکاری در ارایه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی کاربری سازمانی و پایه
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 • عقد تفاهم نامه با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی بر اساس ضوابط سازمانی
 • تنظیم و بازنگری نقش علمی پژوهشی دانشگاه
 • اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارایه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی
 • ایجاد زمینه های مناسب و لازم به منظور توسعه طرح های علمی و پژوهشی
 • افزایش سهم دانشگاه در تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری

ارزش‌ها (Values)

 • (پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انسانی با محوریت اصول اخلاقی در مسیر آموزش و پژوهش)
 • حفظ و پایبندی به ارزش‌های اسلامی - انسانی و محوریت اصول اخلاق در کلیه تحقیقات و نهادینه کردن اخلاق در پژوهش
 • توجه به (نظریه پردازی) و تولید (روز افزون) علم و فناوری
 • تکریم پژوهش و ارج نهادن به جایگاه والای پژوهشگران
 • (ایجاد زمینه ی فعالیت به صورت گروهی و افزایش روحیه کار تیمی، در زمینه ی علم آموزی و پژوهش)
 • تاکید بر فعالیت گروهی و بالا بودن روحیه کار تیمی، همکاری و همیاری علمی و پژوهشی درون و برون دانشگاهی
 • تلاش برای به سامان رساندن پروژه‌های مبتنی بر نیاز جامعه با مشارکت جمعی
 • فراهم نمودن تسهیلات برای پژوهشگران و ایجاد محیطی پویا در جهت دستیابی به اهداف علمی
 • توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیقات در راستای ارتقای سلامت جامعه
 • تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس پژوهش