معرفی بخش اورژانس

اورژانس بیمارستان ولایت تنها اورژانس شهردامغان که به صورت جنرال بوده و در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان ولایت واقع گردید. از درب ورودی مرتبط با سالن انتظار همراهان بیمار است. در این بخش اتاق درمانگاه پزشک اورژانس جهت ویزیت بیماران سرپایی ( سطوح 4،5 تریاژ) ، اتاق تریاژ پرستاری جهت سطح بندی بیماران، اتاق CPR جهت خدمت رسانی به بیماران سطوح 1،2 تریاژ (بیماران پرخطر) و پذیرش می باشد. هم چنین اورژانس مجهز به سالن بستری بیماران اورژانس است که شامل 11 تخت بزرگسال (10 عدد مانیتوردار)، 2 تخت اطفال می باشد.

اتاق های جداگانه جهت انجام عمل های سرپایی از جمله بخیه، سونداژ، آتل ، انجام سونوگرافی فست  و نیز اتاق تزریقات بیماران سرپایی، اتاق مخصوص بیماران مسمومیت دارویی نیز از جمله سایر امکانات موجود در اورژانس بیمارستان ولایت می باشد. هم چنین سالنی تحت عنوان اورژانس تحت نظر با 12 تخت نیز در همین مکان وجود دارد.

همچنین 2 تخت در اتاق احیا موجود است.

 اورژانس دارای سرپرستار و 29 پرستار زبده و آگاه به اقدامات اورژانس، پزشکان متخصص طب اورژانس و پزشک عمومی، 37 متخصص به صورت آنکال و مقیم آماده خدمت رسانی به صورت شبانه روزی به بیماران محترم می باشد.