جلسه کمیته آموزش به بیمار بیمارستان ولایت

جلسه کمیته آموزش به بیمار بیمارستان ولایت

جلسه کمیته آموزش به بیمار بیمارستان ولایت

جلسه کمیته آموزش به بیمار بیمارستان ولایت

با حضور دکتر زارع زاده سرپرست بیمارستان ولایت، دکتر مصاحبه مدیر بیمارستان ولایت و مجید زاده جانشین مدیر خدمات پرستاری و اعضای کمیته آموزش به بیمار بیمارستان ولایت، روز سه شنبه مورخ 7 شهریور ماه جلسه آموزش به بیمار در این بیمارستان برگزار گردید. ابتدای جلسه دبیرکمیته گزارشی از مشکلات فراروی اعضای کمیته و تصمیمات جلسه قبل ارائه نمود.
دکتر زارع زاده سرپرست بیمارستان ولایت، ضمن تقدیر از زحمات اعضاء کمیته آموزش بیمارستان، در سخنانی خطاب به اعضاء کمیته آموزش به بیمار اعلام نمود. سلامت بیمار یکی از مهمترین اهداف مسئولین و کارکنان یک بیمارستان است، لذا فعالیت شما بسیار مهم و در واقع آموزش به بیمار همراه نمودن بیمار و خانواده بیمار در فرایند درمان بیمار است. پس لازم است شما در این امر کوشا باشید.
با تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کمیته آموزش به بیمار مقرر گردید:
1 - با پیگیری واحد تاسیسات بیمارستان یک کانال از تلوزیون هر بخش و اتاق بیمار به عنوان آموزش به بیمار اختصاص و آموزش های لازم را برای بیماران پخش نماید. 
2 - تعین پرستار دوم به عنوان پیگیر وضعیت بیمار بعد از ترخیص
3 - فعال نمودن سیستم ارسال پیام برای بیمار. هنگام ورود بیمار به بیمارستان و ارائه شماره تلفن در زمان پذیرش به متصدی پذیرش بیمارستان، بیمارستان با ارسال یک پیام، خدمات قابل ارائه  و فرایند آن خدمات برای بیمار پیام  گردد.
  • کد خبر : 46215
لینک کوتاه خبر :
آقای امیر شیرخانی
خبرنگار

آقای امیر شیرخانی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *