اتاق عمل:

     درمحیطی به مساحت 720مترمربع در طبقه اول در مجاورت ICU و بخش جراحی قرارداشته و دارای قسمت های مختلف به شــرح زیــــر

 می باشد :

ایستگاه پذیرش،6 اتاق عمل،1 اتاق گچ گیری ،ریکاوری با 13 تخت، اتاق مشاوره، اتاق پزشکان، اتاق سرپرست،2 رختکن و 2 اتاق استراحت مجزا جهت خانمها و آقایان، انبار و ...

اتاق های عمل :

 هر اتاق عمل دارای یک اتاق جهت نگهداری وسایل استریل و یک اتاق اسکراب جهت شستشو و ضدعفونی دستها می باشد.

از نظر ساختمانی در محیط داخلی اتاق عمل اکثراستانداردها رعایت شده است،دیوارها کاشی شده و کف اتاق عمل مفروش به کفپوش آنتی استاتیک می باشد.

هر اتاق عمل دارای یک ماشین بیهوشی،تخت عمل،کپسول ذخیره اکسیژن،سیستم اکسیژن سانترال،ساکشن سانترال،ترالی دارویی ،  دستگاه الکتروشوک،نگاتوسکوپ،میزهای مایو،چراغ سیالتیک، الکتروکوتر، وارمر،پالس اکسیمتر،دو دستگاه ساکشن پرتابل (بیهوشی،جراحی)،

می باشد.

عمل های ارولوژی در اتاق عمل شماره 1 انجام می شود که تجهیزات مربوطه مانند دستگاه سنگ شکن درون اندامی و سیستوسکوپ ، در این اتاق قرار گرفته است.

عمل های چشمی در اتاق عمل شماره 2 انجام می شود که تجهیزات مربوطه مثل دستگاه فیکو ومیکروسکوپ چشمی، در این اتاق قرار گرفته است.

}        عمل های جراحی عمومی در اتاق عمل شماره 3 انجام می شود که تجهیزات مربوطه مانند دستگاه لاپاراسکوپ، در این اتاق قرار گرفته است.

}        عمل های زنان در اتاق عمل شماره 4 انجام می شود که تجهیزات مربوطه مانند دستگاه لیگاشور و کولپوسکوپ ، در این اتاق قرار گرفته است.

}        عمل های ارتوپدی در اتاق عمل شماره 5 انجام می شود و تجهیزات مربوطه اعم ازآرتروسکوپ، تخت DHS ، دریل های ارتوپدی و گارو پنوماتیک در این اتاق قرارگرفته است.

ریکاوری:

}         این اتاق مجهز به 13 تخت،1دستگاه بیهوشی ، 8 دستگاه مانیتورینگ، 2پالس اکسیمتر،4دستگاه ساکشن پرتابل،ترالی احیاء، قفسه دارویی ،

}        13 مانومتراکسیژن و ساکشن سانترال می باشد.

}        ثبت آزمایشات _ لوازم و داروها ی مصرفی -انتقال بیمار به بخش بعدازهرعمل جراحی ، توسط پرسنل مقیم در ریکاوری از طریق سیستم HISانجام میگردد.

 

مسئولین  اتاق عمل عبارتند از:

}        مسئول فنی بخش: دکتر حسام صدقی

}        سرپرستار اتاق عمل: آقای سید محمدرضا میرصابری

}        رابط اعتبار بخشی:  خانم سیده سمیرا حسینیان

}        رابط آموزشی : خانم معصومه رستمیان

 

اعمال جراحی که در این بخش انجام میگردد :

}        پروبینگ مجرای اشکی چشم-گلوکوم - کاتاراکت -ناخنک-شالازیون و ...DCR

}        اینترلاک ران و ساق انواع پلاک گذاری آرتروپلاستی وآرتروسکوپی...

}        کله سیستکتومی لاپاروسکوپی-هرنیورافی کیستکتومی آپاندکتومی و ...

}         - پروستاتکتومی  - سیستوسکوپی- سنگ شکن داخلی-TUR

}        سزارین هیسترکتومی و کورتاژ-کیست تخمدان سایر عملهای زنان