معرفی بخش اندوسکوپی

موقعیت این بخش درطبقه سوم بیمارستان ودر ابتدای سالن داخلی دومیباشد.

پزشکان متخصص داخلی  فعال در این مرکز آقایان : دکتر محمدحسین مسگرپور، دکتر ابوالفضل فتاح ، و دکتر سید حسن ترابی می باشند .

مسئول بخش : فاطمه طباخ

در این واحد با استفاده از دستگاه ویدئو اندوسکوپ المپیوس مدل c7-170و ست کامل گاستروسکوپی و کلونوسکپی  اقدامات تشخیصی و درمانی زیر انجام می شود .

*اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش با بیوپسی ( جهت بررسی کاهش وزن ، درد شکم ،زخم معده و زخم اثنی عشر )

*کلونوسکپی با بیوپسی از ضایعات پولیپ و تومورها (جهت بررسی بیماریهای التهابی روده (کولیت اولسروز- کرون – و بدخیمی ها و ضایعات پری آنال ( هموروئید-فیشر- فیستول)

*اسکلروتراپی زخمها و ضایعات خونریزی دهنده

امکان انجام اقدامات فوق بصورت سر پائی یا بستری امکان پذیر می باشد . و نتیجه بصورت عکس رنگی یاCD به بیماران ارائه خواهد شد .

لازم بذکر می باشد در این مرکز برونکوسکوپی فیبراپتیک هم انجام میشود .

*تجهیزات و امکانات بخش شامل :ویدئو آندوسکوپ-کلونوسکوپ- برونوسکوپ-ماشین آندوسکوپ شور- ساکشن پرتابل – کپسول اکسیژن – پالس اکسی متر و مانیتور قلبی می باشد.

این مرکز همه روزه در ساعات اداری در خدمت بیماران محترم می باشدو در صورت موارد اورژانسی در عصر و شب و روزهای تعطیل هم فعال میگردد./