آموزشهای  مربوط به  بیماران ترخیص شده   جراحی

ردیف

عنوان

1

آبسه

2

باز کردن جمجمه

3

تنگی کانال نخاعی

4

جراحی ارتوپدی

5

دیسک ستون فقرات

6

زخم و بخیه

7

شکستگی ران

8

ضربه به سر

9

هرنی

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: