آموزشهای  مربوط به  بخش ICU داخلی

ردیف

عنوان

1

عفونت ادراری بیمار

2

چست تیوپ گذاری

3

جابجایی بیمار 

4

تنگی نفس بیمار

5

تعریف دیابت بیمار

6

پنومونی بیمار

7

کرونا

8

سکته مغزی

9

esrd

10

copd بیمار

 

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: