آموزشهای  مربوط به اتاق عمل

ردیف

عنوان

1

آب مروارید

2

تروما به قفسه سینه

3

ختنه

4

سزارین

5

گچ گیری

6

مراقبتهای قبل از بیهوشی

 

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: