درباره ما

 

کتابخانه بیمارستان ولایت دامغان فروردین ماه سال1392 راه اندازی شد.در حال حاضر این کتابخانه با تعداد1688 جلد کتاب فارسی و458 جلد کتاب لاتین و2عنوان نشریه ادواری فارسی و  57  عنوانCD مشغول ارائه خدمات به کاربران خود می باشد.

 

گروه های اموزشی بیمارستان ولایت عبارتند از:کارشناسی پیوسته پرستاری،پزشکی،فوریتها،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،بهداشت عمومی،هوشبری،اتاق عمل ،تجهیزات پزشکی،فناوری اطلاعات،مامایی،جهاد دانشگاهی

 

کتابخانه در حال حاضر مجهز به نرم افزار نمی باشد وخدمات به شکل دستی ارائه می شود.

جامعه استفاده کننده از کتابخانه بیمارستان ولایت دامغان شامل دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته ودکتری واساتید هیئت علمی وکارکنان مراکز بهداشتی درمانی و دانشجویان گروهای اموزشی مختلف بیمارستان ولایت همچنین پژوهشگران سایر دانشگاهها نیز مجاز به استفاده از منابع کتابخانه می باشند.

این کتابخانه دارای سالن مطالعه با متراژ    101 مترمربع،6عدد میز مطالعه4نفره و2عدد میز مطالعه 8نفره و50 عدد صندلی می باشد.

شماره شابکا کتابخانه(شناسگراستاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت  شده درمرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور)

 

اهداف و وظایف کتابخانه:

چشم انداز کتابخانه بیمارستان ولایت دامغان

  خدمات کتابخانه