اطلاعات تماس:

شماره تماس:35225122    داخلی2292

آدرس پستی:دامغان میدان دانشجو،بلوار چشمه علی،بیمارستان ولایت دامغان

صندوق پستی:3671637881