تازه های کتاب

 فهرست عناوین کتب خریداری شده کتابخانه بیمارستان ولایت دامغان در بهار 98

(49عنوان کتاب)

ردیف

نام کتاب

مولف(مترجم)

ناشر

ویرایش

سال چاپ

1

ویلیامز(بارداری وزایمان)جلد1و2و3

مترجمین دکتر سهیلا امینی مقدم ودوستان

انتشارات حیدری

25

2018

2

معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال

باربارابیتز

ارتین طب-نشرحیدری

 

2017

3

ATLAS OF HUMAN ANATOMY

ELSEVIER   SAUNDERS

نشر حیدری-نشروزین مهر

7

2019

5

THE HARRIET  LANE  HAND BOOK

Helen K.Hughes  ,Lauren  K.KAHL

gohns  Hopkins

21

2018

6

تروما (روزن)

ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی

آرتین طب

 

2018

7

تظاهرات اصلی(روزن)

ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی

آرتین طب

 

2018

8

غدد آب والکترولیت(روزن)

ترجمه دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

9

عفونی(روزن)

مترجمین دکترسحر میربها ودوستان

آرتین طب

 

2018

10

گوارش(روزن)

مترجمین دکترسحر میربها ودوستان

آرتین طب

 

2018

11

زنان(روزن)

مترجمین دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

12

بیماریهای قلب(روزن)

مترجمین دکتر سحر میربها

آرتین طب

 

2018

13

بیماریهای چشم،دهان،ENTوخشونت خانگی وموارد پزشکی قانونی

مترجمین دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

14

روماتولوژی(روزن)

مترجمین دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

15

بیماریهای عروق(روزن)

مترجمین دکتر سحر میربها ودوستان

آرتین طب

 

2018

16

بیماریهای کلیه ودستگاه تناسلی(روزن)

مترجمین دکتر سحر میربها ودوستان

آرتین طب

 

2018

17

ارتوپدی(روزن)

مترجمین دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

18

ریه(روزن)

مترجمین دکتر سحر میربها ودوستان

آرتین طب

 

2018

19

هماتولوژی وانکولوژی(روزن)

مترجمین دکتر محسن بنایی ودوستان

آرتین طب

 

2018

20

برونر-سودارث(مفاهیم پایه در پرستاری)

ترجمه دکتر پروانه وصلی

اندیشه رفیع

 

2018

21

برونر-سودارث(مفاهیم بیوفیزیکی وروانی اجتماعی در پرستاری)

ترجمه محسن کوشان

اندیشه رفیع

 

2018

22

برونر-سودارث(درد،اب والکترولیت،شوک،سرطان ومراقبتهای پایان عمر)

ترجمه سحر دباغی ودکتر ندا ثنایی ودوستان

اندیشه رفیع

 

2018

23

برونر-سودارث(عمل جراحی)

ترجمه دکتر هومن شهسواری ودوستان

اندیشه رفیع

 

2018

24

برونر-سودارث(قلب وعروق)

ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم ومهسا پورشعبان

اندیشه رفیع

 

2018

25

برونر-سودارث(خون)

ترجمه دکتر سیده فاطمه جلالی نیا

اندیشه رفیع

 

2018

26

برونر-سودارث (ایمونولوژی،الرژی،ایدز وروماتولوژی)

ترجمه دکتر هومن شهسواری ودوستان

اندیشه رفیع

 

2018

27

برونر-سودارث(ارتوپدی)

ترجمه دکتر میترا زندی وعاطفه سلیمی اکین ابادی

اندیشه رفیع

 

2018

28

برونر-سودارث(عملکرد هضمی وگوارش)

ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری

اندیشه رفیع

 

2018

29

برونر-سودارث(چاقی،کبد،غدد،دیابت ومجاری صفراوی)

ترجمه دکتر بتول محمدی ودوستان

اندیشه رفیع

 

2018

30

برونر-سودارث(کلیه ومجاری ادراری)

ترجمه دکتر اسماعیل شریعت ودکتر جمالدین بکجانی

اندیشه رفیع

 

2018

31

برونر-سودارث(پوست وسوختگی)

ترجمه مریم شیری

اندیشه رفیع

 

2018

32

برونر-سودارث(چشم وگوش)

ترجمه دکتر زینت محبی

اندیشه رفیع

 

2018

33

برونر-سودارث(مغز واعصاب)

ترجمه  مهسا پور شعبان ودکتر احمد علی اسدی نوقابی

اندیشه رفیع

 

2018

34

برونر-سودارث(عفونی ،اورژانس وبحران)

ترجمه دکتر رقیه اسماعیلی ومهسا پورشعبان

اندیشه رفیع

 

2018

35

برونر-سودارث(عملکرد تولید مثل وبیماریهای پستان)

ترجمه فرنوش عزیزی ومریم پران

اندیشه رفیع

 

2018

36

برونر-سودارث(تنفس وتبادلات گازی)

ترجمه حسین شیری

اندیشه رفیع

 

2018

37

نلسون(مبانی طب کودکان)

ترجمه دکتر پریسا اشورنیا ودوستان

اندیشه رفیع

 

2019

38

هاریسون(گوارش)

ترجمه دکتر عبداله عیسیزاده اهرنجانی

اندیشه رفیع

 

2018

39

هاریسون(روماتولوژی)

ترجمه دکتر اسیه شکیب

اندیشه رفیع

 

2018

40

هاریسون(بیماریهای کبد وپانکراس)

ترجمه دکتر اسیه شکیب

اندیشه رفیع

 

2018

41

هاریسون(ریه)

ترجمه دکتر اسیه شکیب

اندیشه رفیع

 

2018

42

هاریسون (بیماریهای قلب وعروق)

ترجمه دکتر اسیه شکیب

اندیشه رفیع

 

2018

43

هاریسون (بیماریهای غدد ومتابولیسم)

ترجمه دکترنیلوفر جوهری ورنوسفادرانی ودکتر سپیده طیبی

اندیشه رفیع

 

2018

44

درسنامه ارتوپدی وشکستگی ها

تالیف دکتر بهادر اعلمی هرندی وهمکاران

اندیشه رفیع

 

2018

45

فارماکولوژی پایه وبالینی(کاتزونگ)

ترجمه دکتر مجید متقی نژاد

اندیشه رفیع

 

2018

46

نسخه نویس واردرنویسی اسان

مولف دکتر رائده بختیاری

نشر حیدری

 

1398

47

داروهای ژنریک ایران مرجع کامل

تالیف دکتر بهروز حیدری وفرزانه علی محمدی

نشر حیدری

 

1396

48

خواندن فوری الکتروکاردیگرام(روش ساده برای خواندنEKG

ترجمه دکتر محمود بدیعی

انتشارات جعفری با همکاری انتشارات حیدری

 

1397

49

امادگی برای زایمان وروش های کاهش درد غیر دارویی(راهنمای پزشکان وماماها)

مولف شهناز ترک زهرانی

انتشارات رسانه تخصصی

 

1397