اخبار

فهرست عناوین همایش های علوم پزشکی سال1398:

عناوین موجود در این فهرست همایش هایی هستند که  تا کنون مشخص شده اند واطلاعات تکمیلی وروزامد از همایش هایی که در اینده مشخص ونهایی شوند نیز در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.برای مشاهده این فهرست به بخش فهرست همایش ها در سایت کتابخانه مراجعه بفرمایید..

خریداری تعدادی از کتب مرجع فارسی ولاتین رشته پزشکی وپرستاری:

تعدادی ازکتب مرجع  فارسی ولاتین جهت استفاده دانشجویان وهمکاران محترم خریداری شده است.از جمله این کتاب ها هاریسون،روزن،ویلیامز،نلسون،باربارابیتز است.فهرست کامل این کتب رادر بخش تازه های کتاب مشاهده فرمایید.

برگزاری نمایشگاه کتب وجینی :

نمایشگاه کتب وجینی از تاریخ97/12/01 لغایت98/02/01 درکتابخانه بیمارستان ولایت برگزار شد.

اهدای کتب حوزه پرستاری به کتابخانه بیمارستان:

در تاریخ97/11/1 سرکار خانم لعله ای  کارشناس پرستاری تعداد14 عنوان کتاب فارسی در حوزه پرستاری به کتابخانه اهدا نمود.

دسترسی به 44 عنوان کتاب سال2020:

در حال حاضر پایگاهClinical Key دربرگیرنده 44 عنوان کتاب در حوزه پزشکی سال2020 می باشد.جهت اطلاع از فهرست این کتب به ادرسhttp://rsf.research.ac.irمراجعه فرمایید.Clinical Key از محصولات انتشارات بزرگELSEVIERمی باشد.