• خدمات بهینه شایسته تقدیر است
  خدمات بهینه شایسته تقدیر است

 • تقدیر و تشکر خانواده بینائیان از کارکنان بیمارستان ولایت شهرستان دامغان
  تقدیر و تشکر خانواده بینائیان از کارکنان بیمارستان ولایت شهرستان دامغان

 • اهداء یک دستگاه اسپیلیت 36 هزار به بیمارستان ولایت
  اهداء یک دستگاه اسپیلیت 36 هزار به بیمارستان ولایت

 • سامانه نظام پیشنهادات
  سامانه نظام پیشنهادات

 • افتخاری دیگر در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان
  افتخاری دیگر در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان

مشاهده آرشیو خبر


مشاهده آرشیو


مشاهده آرشیو


مشاهده آرشیو

202579 : کل بازدید 102 : بازدید امروز 0.38 : زمان بارگزاری صفحه 54165 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين