• کمیته اورژانس و تریاژ مردادماه برگزار گردید
  کمیته اورژانس و تریاژ مردادماه برگزار گردید

 • اولین جلسه موسسه خیریه بیمارستان ولایت شهرستان دامغان
  اولین جلسه موسسه خیریه بیمارستان ولایت شهرستان دامغان

 • تقدیر و تشکر بیمار از پزشکان و کارکنان بیمارستان ولایت
  تقدیر و تشکر بیمار از پزشکان و کارکنان بیمارستان ولایت

 • برگزاری کمیته خون مرداد ماه
  برگزاری کمیته خون مرداد ماه

 • آموزش اطفاء حریق بعد از شنود اعلان حریق
  آموزش اطفاء حریق بعد از شنود اعلان حریق

مشاهده آرشیو خبر


مشاهده آرشیو


مشاهده آرشیو


مشاهده آرشیو

182604 : کل بازدید 89 : بازدید امروز 0.33 : زمان بارگزاری صفحه 48003 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين